Vestgrænsen.dk Vestgrænsen.dk
Vestgrænsen.dk
Forside Foreningen Kontortider Grenaffald Fællesarbejde Lukning af Vand Venteliste Kontakt Login

 Sidste Nyt:

Kloakering 2

12. januar 2022

Der er nyt om kloakeringsprojektet, klik på linket herunder:

KloakeringGeneralforsamling Januar 2022

Søndag 2. januar 2022.

Kære alle sammen

Jeg håber I alle har haft en god jul og et godt nytår.

I alle skulle meget gerne have modtaget en mail med indkaldelse til vores ekstraordinære generalforsamling, der løber af staben d. 16, januar.

Jer der får det på post vil den komme, så hurtigt som muligt.

Jeg vil bede jer alle om at blive testet for Corona inden I kommer til EOGF.

Vi må alle være med til at holde afstand til EOGF, så vi kan undgå smitten så godt vi kan.

Jeg lægger lidt info fra Kredsen.

I 2022 afholder Kolonihaveforbundet kongres i Aalborg den 9. - 11. september. Der er mulighed for, at alle medlemmer og foreninger kan komme med forslag. Forslag til kongressen skal indsendes via kredsen senest den 31. januar 2022. Det opfordres derfor til, at alle foreninger giver denne oplysning til foreningens medlemmer. Delegerede til kongressen vælges på kredsens repræsentantskabsmøde den 27. april. 

Lørdag den 22. januar 2022 afholder kredsen "Legestue" for vurderingsfolk som tidligere har været på kursus. Arrangementet foregår mellem kl. 10 -14, hvor man blot kan møde op, hvis man har forskellige spørgsmål, problematikker i forbindelse med vurdering. Man skal medbringe PC samt medlemsnummer. Så står vi klar til at hjælpe. Arrangementet foregår i 3Fs lokaler på Saltværksvej 68, 2770 Kastrup i underetagen. Det koster intet at deltage. 

Jeg kan også nævne, at Kreds 1 den 27. februar 2022 har 40 års jubilæum. Dette markerer vi ved en åbent hus arrangement onsdag den 23. februar mellem kl. 16 - 20 i kredsens lokaler på Egensevej 25, 2770.

Året går på hæld, og det er snart jul. Kredskontoret holder julelukket den 22. december, og vi træffes igen onsdag den 5. januar 2022.

Jeg vil derfor benytte lejligheden til at ønske alle en god jul samt godt nytår. Tak for samarbejdet i løbet af året, hvor kredsen har haft kontakt til rigtig mange medlemmer. Jeg håber på et fortsat godt samarbejde i det kommende år.

Med venlig hilsen

Amy Lauridsen

 formand

Kolonihaveforbundet

Kreds 1, Hovedstaden Syd

Egensevej 25, 1. sal, 2770 Kastrup

Telefon: 30 31 00 43 - 30 31 07 94 - 30 31 55 90

Åbent onsdag kl. 17-19 (lukket sidste onsdag hver måned)

http://www.kolonihave-kreds1.dk

Bestyrelsen og jeg glæder os til at se jer til EOGF.

Med venlig hilsen

Lars Pihl


Farligt affald


Mail fra Københavns kommune.

Teknik- og Miljøforvaltningen

Affaldsindsamling og Sortering

Distriktet som hentede farligt affald på jeres standplads opdagede lattergaspatroner liggende i skabet.

De har fået den nye faremærkning ”gasser under tryk”, der er gasser under højt tryk (2 bar eller mere).

Ifølge Miljøstyrelsens vejledning, ”Vejledning om sorteringskriterier for husholdningsaffald”, der er gældende fra 1/7 2021, er trykflasker forbudt ved husstandsindsamling i ordningerne for både metal og farligt affald. De kan udgøre en fare i forbindelse med indsamlingen også sammen med andet farligt affald.

Vi må derfor henvise jer til aflevering på genbrugsstationen, hvor det uddannede pladspersonale sørger for korrekt håndtering af flasker/beholdere med gasser under tryk.

.

Kloakering

Søndag 12. december 2021

Kære alle sammen

Nu er vi tæt på julen og vi er lukket ned for denne sæson.

Jeg har nogle informationer til jer alle.

Der er kommet nyt vedr. kloakeringen.

Kommunen spørger os om vi vil være med i første omgang, når der skal kloakeres - vil forventes at påbegynde 2023-2024.

Prisen for at få kloakeret vil ligge imellem + - 7.000 til 12.000 pr år.

Jeg skal understrege af vi på nuværende tidspunkt ikke kender den egentlige pris, da opgaven ikke endnu har været i udbud.

Forbundet har forhandlet, så vi er alle (dvs alle foreninger i KBH) solidariske med hinanden. Så den endelige pris vil være fælles for os alle.

Kommunen har skrevet, at i slutningen af 2028-2029 skal kloakeringen være fuldført i hele kommunen.

Kommunen har lagt det således op, at projektet skal ske i klynger – DVS at alle foreninger på Kongelundsvej skal stemme ja.

Hvis en af haveforeningerne siger nej - så vil det betyde et nej til klyngen for alle foreningerne.

Tidspunktet for startdato beslutter kommunen først når de har fået svar fra os.

Derfor indkalder vi jer til en ekstraordinær generalforsamling allerede i januar md. 2022, så vi kan afgøre, om vi vil være med i første runde.

Afstemningen vil ikke være om vi skal have kloak eller ej.

Ligeledes vil det heller ikke dreje sig om prisen for at få kloakering.

Afstemningen vil kun være om vi skal forsøge af være med i første omgang.

Vi satser på at afholde den ekstraordinær generalforsamling d. 16. januar 2022. Vi arbejder stærkt på at få et lokale.

Så hold øje med vores hjemmeside og jeres mail, for der vil komme en indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling.

Ja, det var lige stress her før året er omme. Jeg håber I alle har haft en god sæson og ser frem til den nye sæson 2022.

Jeg vil for en god ordens skyld, påtegne at man ikke må overnatte i haveforeningen i vintersæsonen.

Husk at få jeres kæledyr med jer, for hvis der er for mange katte eller andet, så må vi desværre ringe efter en kattefanger. Lad os håbe det ikke bliver nødvendigt.

Til sidst vil jeg ønske jer alle en god jul og et godt nytår

med venlig hilsen

Lars Pihl

Formand

 

Trailere - Information


Trailere SKAL opbevares på eget havelod.

Det er ikke tilladt at have dem stående på p-pladserne.

.

Nyt A-hus


Vores A-hus og mange andre bygninger på festpladsen skal udskiftes.

Der søges medlemmer som har gode og kreative ideer til hvordan vores festplads skal se ud i fremtiden.

Ideer fra mødet vil ikke være bindende for en fremtidig plan.

Meld dig under fanerne på følgende mailadresse: 

naestformand@vestgrænsen.dk

Du/I vil høre nærmere om hvornår vi mødes.

.

Vestgrænsen.dk Vestgrænsen.dk

 OBS:

Indbetaling til haveforeningen


Husk at påføre havenummer ved alle indbetalinger.

Reg.nr. 5292 Kontonr. 0000306488  

Haveforeningen har konto hos Sparekassen Sjælland-Fyn


Nyhedsbrev

Tilmelding af nyhedsbreve kan ske ved at kontakte webmaster. 

Send mail 

Oplys navn, havenr og hvis der benyttes sms/messenger, emailadresse.

Det er kun registrerede medlemmer af websiden som kan modtage nyhedsbrev.


Fart i haveforeningen

Det er ikke tilladt at køre mere end 10 km i haveforeningen.

Det gælder for alle køretøjer.


Skadedyr

Ring straks 33 66 58 17 (Københavns Miljø), hvis du har set en rotte indendørs.

Klik her for mere information. 


Hunde ansvar

Husk at samle op efter din hund.


Vestgrænsen.dk Vestgrænsen.dk
Webside data:

Registrerede medlemmer: 136
Webredaktør: Peter Nielsen  
Webdesign: René W. Jørgensen
Copyright©Haveforeningen Vestgrænsen