Vestgrænsen.dk Vestgrænsen.dk
Vestgrænsen.dk
Forside Foreningen Kontortider Grenaffald Fællesarbejde Lukning af Vand Venteliste Kontakt Login

 Sidste Nyt:

Farligt affald


Mail fra Københavns kommune.

Teknik- og Miljøforvaltningen

Affaldsindsamling og Sortering

Distriktet som hentede farligt affald på jeres standplads opdagede lattergaspatroner liggende i skabet.

De har fået den nye faremærkning ”gasser under tryk”, der er gasser under højt tryk (2 bar eller mere).

Ifølge Miljøstyrelsens vejledning, ”Vejledning om sorteringskriterier for husholdningsaffald”, der er gældende fra 1/7 2021, er trykflasker forbudt ved husstandsindsamling i ordningerne for både metal og farligt affald. De kan udgøre en fare i forbindelse med indsamlingen også sammen med andet farligt affald.

Vi må derfor henvise jer til aflevering på genbrugsstationen, hvor det uddannede pladspersonale sørger for korrekt håndtering af flasker/beholdere med gasser under tryk.

.

Trailere - Information


Trailere SKAL opbevares på eget havelod.

Det er ikke tilladt at have dem stående på p-pladserne.

.

Nyt A-hus


Vores A-hus og mange andre bygninger på festpladsen skal udskiftes.

Der søges medlemmer som har gode og kreative ideer til hvordan vores festplads skal se ud i fremtiden.

Ideer fra mødet vil ikke være bindende for en fremtidig plan.

Meld dig under fanerne på følgende mailadresse: 

naestformand@vestgrænsen.dk

Du/I vil høre nærmere om hvornår vi mødes.

.

Solsikken

30. maj 2021

Åbningstider Solsikken Solsikken byttebiks og bibliotek er åben:

 - i kontorets åbningstid om lørdagen fra 9-11.30

 - Søndage fra 10-13, hvor der også kan indleveres ting til bibliotek og byttebiks

 Når flagene er ude er der åbent.

27. april 2021

Solsikken - mødested, bibliotek og byttebiks - har brug for kolonister der har lyst til at engagere sig i projekt Solsikken.

Projekt Solsikken’s vision er, at skabe fællesskaber på tværs af haver, alder og mere aktivitet på pladsen samt at passe byttebiks og bibliotek.

Er det noget for dig og er du interesseret i at være med, så skriv en seddel til os og smid i vores postkasse seneste

Den 15. maj så vil vi indkalde til et møde kort efter.

Mange glade sommerhilsner

Charlotte (have 78) og Tine (have 66)


Vestgrænsen.dk Vestgrænsen.dk

 OBS:

Indbetaling til haveforeningen


Husk at påføre havenummer ved alle indbetalinger.

Reg.nr. 5292 Kontonr. 0000306488  

Haveforeningen har konto hos Sparekassen Sjælland-Fyn


Nyhedsbrev

Tilmelding af nyhedsbreve kan ske ved at kontakte webmaster. 

Send mail 

Oplys navn, havenr og hvis der benyttes sms/messenger, emailadresse.

Det er kun registrerede medlemmer af websiden som kan modtage nyhedsbrev.


Fart i haveforeningen

Det er ikke tilladt at køre mere end 10 km i haveforeningen.

Det gælder for alle køretøjer.


Skadedyr

Ring straks 33 66 58 17 (Københavns Miljø), hvis du har set en rotte indendørs.

Klik her for mere information. 


Hunde ansvar

Husk at samle op efter din hund.


Vestgrænsen.dk Vestgrænsen.dk
Webside data:

Registrerede medlemmer: 134
Webredaktør: Peter Nielsen  
Webdesign: René W. Jørgensen
Copyright©Haveforeningen Vestgrænsen