Vestgrænsen.dk Vestgrænsen.dk
Vestgrænsen.dk

 Foreningen:

Bestyrelse & Udvalg

Kontaktmuligheder ses længere nede på siden.

  Navn Have nr.
Bestyrelsen:    
Formand Lars Phil 5
Næstformand Ditte Vind 66
Sekretær Sarah Kreutzfelt 157
Best.medl. Peter Nielsen 76
Best.medl. Peter Dan Jensen 165
Best. medl. Karin Persson 129
Kasserer Ann Bateman 121
     
Bilagskontrol/revisorer:    
1. Allan Pabijan 71
2. Signe Nilsson 9
Supplant Peter Schilling 13
Supplant Brian Andersen 67
     
Vurderingsudvalg:    
1. Per Nordal 163
2. Sten Hansen 166
3. Henrik Nielsen 129
Supplant Henri 162
Supplant Tonni 28
     
Ordensudvalg:    
1. Hanne Nielsen 167
2. Karin Nielsen 48
3. Per Nordal 163
Supplant Tanja Munk 69
Supplant    
     
Aktivitetsudvalg:    
Formand Michael De Molade 47
Best. medl. Tanja Munk 69
Kasserer Lene Mortensen 88
     

Henvendelser til bestyrelsen i sæsonen: 

Bestyrelsen henstiller til, at henvendelser foregår enten i kontortiden om lørdagen ml. 9.00 - 12.00, på bestyrelsens mailadresse eller ved akut uopsættelige situationer på telefon inden for rimlighedens grænser - dog senest kl 21.00.

Henvendelser til bestyrelsen uden for sæsonen:

Ved akut uopsættelige situationer på telefon: 30 26 02 50  inden for rimlighedens grænser - dog senest kl 21.00.

Alle mails til bestyrelsen/formanden bedes sendes til:

Send mail til bestyrelsen

Send mail til formanden

Websiden er designet, bygget og vedligeholdt af: 

René Jørgensen Have 128 som gerne modtager mail med forslag til forbedringer, ved fejl og med konstruktiv kritik.

Send mail til René 

 

Vestgrænsen.dk Vestgrænsen.dk

 OBS:

Indbetaling til haveforeningen

OBS. Nye priser fra 1.juni 2023

Haveleje er steget med 50,- kr, så incl. vandfond er det månedlige beløb 700,- kr.

Husk at påføre havenummer ved alle indbetalinger.

Reg.nr. 5292 Kontonr. 0000306488  

Haveforeningen har konto hos Sparekassen Sjælland-Fyn

 

Trailere - Information


Trailere SKAL opbevares på eget havelod.

Det er ikke tilladt at have dem stående på p-pladserne.

.

Skadedyr

Opdateret 24. september 2022

1. Gå til: www.youtube.com

2. Skriv i søgefeltet: Rotterne kommer

3. Tryk på filmen: Rotterene kommer - Tag din forholdsregler

----------------------------------------

Bestyrelsen har modtaget et påbud om at have styr på rottesikring af vores kolonihavehuse. Det kommer sig af en sag i en anden forening, men på samme matrikel nr og gælder derfor også os. Dog pga dette, er der ikke lang frist og dette påbud skal være imødekommet inden d. 6.9.

Ifg. vores lejekontrakt med Københavns kommune, har hver kolonihavelejer pligt til at have rottesikret deres huse. Kommunen skriver i dette påbud, at der kan forekomme kontrolbesøg og at der gives bøder til den enkelte husejer, hvis kravet ikke er opfyldt.

Vi - bestyrelsen - har desværre ikke flere oplysninger.

Påbuddet kan læses via nedenstående link.

Henstilling vedr. rottesikring

Ring straks 33 66 58 17 (Københavns Miljø), hvis du har set en rotte indendørs.

Klik her for mere information. 


Fart i haveforeningen

Det er ikke tilladt at køre mere end 10 km i haveforeningen.

Det gælder for alle køretøjer.


Hunde ansvar

Husk at samle op efter din hund.


Nyhedsbrev

Tilmelding af nyhedsbreve kan ske ved at kontakte webmaster. 

Send mail 

Oplys navn, havenr og hvis der benyttes sms/messenger, emailadresse.

Det er kun registrerede medlemmer af websiden som kan modtage nyhedsbrev.


Vestgrænsen.dk Vestgrænsen.dk
Webside data:

Registrerede medlemmer: 191
Webredaktør: Peter Nielsen  
Webdesign: René W. Jørgensen
Copyright©Haveforeningen Vestgrænsen