Ny side2 Ny side1
Vestgrænsen.dk
Haveforeningen Vestgrænsen
Ny side2 Vestgrænsen.dk Ny side1
Ny side3
Vestgrænsen.dk
 OBS!
 Antal: 4 
Kontakt

vestgraensensbestyrelse@gmail.com

Fart i haveforeningen

Det er ikke tilladet at køre mere end 10 km i haveforeningen.

Det gælder for alle køretøjer.

Skadedyr
Ring straks 33 66 58 17 (Københavns Miljø), hvis du har set en rotte indendørs. Klik her for mere information 
Hunde ansvar

Husk at samle op efter din hund.

Ny side1 Ny side2
 Sidste nyt:
 Antal: 7 i valgte kategori.
Præmiehaver
28-08-2019

2019

Stort tillykke fra bestyrelsen til følgende haver:

 

Ærespræmie

Charlotte Nielsen have 78

1. Præmie

Harald Hansen have 87

Berit Knudsen have 116

Anja Pagels have 132

 

 

Haveaffald Container
26-08-2019

  

 

Haveaffald 2019

 
Kunne du tænke dig at hjælpe med grenaffaldet, og blive afskrevet på Fællesarbejdet, så kontakt bestyrelsen lørdag  på kontoret mellem kl. 09.00 - 11.30
 
Haveaffald container:
 
Fredag 30. august kl. 17.00-19.00
 
Lørdag 31. august kl. 10.00-12.00
 
Søndag 1. september kl. 10.00-12.00
 
Husk! Ingen plastikposer. Grentykkelse max 10 cm længde max 1 meter og skal bundtes. Containeren anbringes ved hovedlågen og er aflåst uden for leveringstid.
 
Når containeren er fyldt, vil der blive lukket for indlevering af haveaffald uanset, hvilken dag det er.
 
 
Nyt om ansøgning af byggetilladelser
09-08-2019

Tilmelding til nedenstående til bestyrelsen i kontortiden :)

 

Kære formænd i Københavns Kommune                                                                          

Som tidligere nævnt er Københavns Kommune blevet opmærksom på, at det kræver byggetilladelse via kommunen til at opføre et kolonihavehus. I den forbindelse har Københavns Kommune  afsat midler til et pilotprojekt vedrørende lovliggørelse af kolonihaver.

Københavns Kommune har nu udvalgt HF Bryggen, der ligger på et areal, som er kortlagt som forurenet efter jordforureningsloven, og HF Røde Mellemvej, der ligger på et areal, som ikke er kortlagt forurenet. Det er kommunen som har udvalgt de to foreninger, idet de er blandt de første kolonihaver som ifølge spildevandsplanen skal kloakeres.  

De to foreningers bestyrelser har været til møde med Københavns Kommune angående lovliggørelse af de enkelte havers bebyggelse, hvor både Kreds og Forbund også var til stede. Der skal efterfølgende afholdes møder for medlemmerne i de enkelte foreninger.

Kredsen har fornemmet stor usikkerhed samt utilfredshed blandt vores medlemmer i forbindelses med ansøgning om byggetilladelse i TMF, Københavns Kommune. Vi har fra Teknik og Miljøforvaltningen fået oplyst, at der pt. er 6 måneders sagsbehandlingstid, og man kan kun frygte at behandlingstiden bliver længere, når pilotprojektet for alvor går i gang, for her vil der skulle bruges mange ressourcer.

Vi har fået tilsagn fra Kolonihaveforbundets direktør Ditte Jensen, som er jurist, til at komme og fortælle nærmere om situationen samt mulighederne for behandling af byggesager i Københavns Kommune.

Medlemsmøderne vil blive afholdt:

 

Tirsdag den 3/9 – torsdag den 5/9 – torsdag den 26/9

 

I 3Fs lokale på Saltværksvej 68, 2770 Kastrup. Møderne starter kl. 18.30 til 20.30.

 

Jeg håber, at I som formænd vil viderebringe dette tilbud om medlemsmøde til foreningens medlemmer, og vil være glad for en tilbagemelding fra hver forening med et ca. tal for, hvor mange der deltager de enkelte dage. Kan det ikke lade sig gøre, finder vi nok ud af det alligevel.

 

Med venlig hilsen og god sommer

 

Amy Lauridsen

formand

 

 

Funktioner fjernet
14-06-2019

Da flere at websidens funktioner kun sjældent bruges, både af bestyrelsen og medlemmerne, og der findes en bedre løsning, er Forum, Loppen og Galleri blevet nedlagt. Det er fortsat muligt at benytte funktionerne Glemt Kode, Find Nabo og siden MemberOnly, når man er login.
 
Den bedre løsning til at føre debat, sælge/købe/forære væk samt at lægge foto op, er at benytte én af to grupper på Facebook som hedder:

HF Vestgrænsen Vestamager


H/F Vestgrænsen kongelundsvej 250

Er man ikke medlem, så ansøger man, og hvis man opfylder betingelserne, er man hurtigt accepteret som medlem og kan nu bidrage med, hvad man nu har lyst til.
 
Jeg tror, at nedlæggelse af nævnte funktioner vil have stor positiv betydning for information og dialog fremadrettet for medlemmerne i haveforeningen, dog kunne det være ønskeligt, hvis man nøjes med én webside og én Facebook side, der er ingen grund til at komplicere sagerne mere end nødvendigt.
 
Hilsen René
Ekspektancelisten
14-06-2019

Der er lukket for opskrivning til ventelisten.

Når ventelisten er under 50 personer, vil der blive åbnet op igen.

Du kan se ventelisten her

 

 

 

Banko
14-06-2019

Bankospil starter tirsdag 28. maj kl. 19.00

 Mvh. Aktivistere

Vandprojekt
06-03-2019

Hvis I har spørgsmål vedr vandprojektet skal vi bede jer om at rette henvendelse til formanden via mail.

 

vestgraensensformand@gmail.com

 

I har i 2018 modtaget mail eller opkald om, hvad i hver især skulle gøre for at entreprenøren og hans sjak kunne komme til at arbejde i jeres haver, det har ikke ændret sig.

 

Hvis i skal have hjælp med tilslutning fra brønd til hus skal i ligeledes kontakte formanden via mail.

Her vil I blive skrevet op på en liste, hvor vores “ vandmænd “ vil hjælpe jer.

I skal selv sørge for at grave en rende, hvis i vil have vandrøret ned i jorden.

 

Lad nu vores kære entreprenør og hans sjak få arbejdsro og kontakt formanden via mail.

 

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

HF Vestgrænsen

 

I uge 6 og 7

Arbejdes der på at sætte målerbrønde mm. på ledningsstræk 3 og 4 (vej 3). De resterende Ø63 ledninger på vej 5, 6 og 7 vil også blive lavet.

 

I resten af uge 49 og ind til andet meldes ud vil arbejdet fortsætte med følgende: 

- Vej 1, vil de tre sidste etaper af styret boring med Ø63 ledning blive færdig gjort. 

- Vej 1, arbejdet med at skyde de små stikledninger ind på folks grunde starter med nr. 1-19. Der vil så vidt muligt blive sat målerbrønde i samme omgang. 

- Vej 1 + 2, nr. 20-38 efterhånden som vi bliver færdige med 1-19, vil vi fortsætte arbejdet på den anden side af vejen. I forbindelse med at stikledninger og målerbrønde bliver monteret på 20-38 vil vi samtidig arbejde på vej 2 hos 39-57. 

Med venlig hilsen 

Entreprenøren. 

Status for denne uges arbejde (Uge 47, mandag den 19/11 -  søndag den 25/11 2018)

Mandag og tirsdag vil Ø90 hoved ledning blive boret op ad stamvej til ud for vej nr. 3. Der vil også blive boret Ø63 ledning ned ad vej nr. 1, dette vil være den første boring ud af i alt fire boringer på vej 1.

Vi fortsætter med at klargøre alle grunde på vej 1 og dele af vej 2 til at vi kan påbegynde arbejde på selve grundene med målerbrønde mm. 

Der er bestilt yderligere ruller med Ø63 ledning til levering på fredag d. 23 november. På tegning er det vist at der skal ligge Ø90 ledning fra stamvej og halvt op ad vej 3, til ud for jeres fælles arealer.

I den forgangne uge har vi fået etableret det meste af vores skurplads mm. Vi mangler dog stadig en løsning på at kunne få lidt strøm etableret til vores skurplads. Så vi kan have lidt lys på pladsen. Vi har yderligere gravet de nødvendige huller i for haverne på de fleste grunde ned ad vej 1. Vi fortsætter med vej 2 i denne uge. 

Vi har fundet grundvandsspejlet i cirka 1,1 meters dybde. Nogen grunde giver mere vand i hullerne end andre.  
Ny side1
Vestgrænsen.dk
     
Aktive medlemmer: 104

Copyright ©
Haveforeningen Vestgrænsen
www.vestgrænsen.dk

Webredaktør: Maria Mørch Møller

Webmaster: René Jørgensen

Kolonihaveforbundet

Lejeplads!

Vil du leje denne plads,

så kontakt webredaktøren

for at høre nærmere.

Klik her.
     
Ny side1